?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 甉|癄Q不接零U,三相甉|可以接三个灯泡吗Q?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="三个功率相同且一LQ额定电压ؓ220V的灯泡或其它负蝲Q连成Y形后接在三相380V交流甉|上,完全能正常工作,q种负蝲叫三相对U^衡负载,不接零线Q或叫中性线Q就能保证三相负载的电压?20V对称q?.."><meta name="keywords" content="三相甉|,220电压,三相늼"> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Js/jquery-1.6.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticlePost/HitNum.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticleComments/ArticleComments.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Search/Search.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Public.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Advertisement/GetAdvertisement.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ComZF.js" type="text/javascript"></script> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="http://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-9RQX');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.ldwahe.live">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a href="http://bbs.cnelc.com/" target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a href="http://v.cnelc.com/">视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a href="http://www.ceeia.com/" target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a href="http://www.315mro.com/" target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a href="http://www.315mro.cn/" target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.ldwahe.live/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a href="http://xnyqc.cnelc.com/" class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a href="http://xzndq.cnelc.com/" class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a href="http://kcd.cnelc.com/" class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a href="http://xjqr.cnelc.com/" class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a href="http://xgf.cnelc.com/" class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a href="http://zdh.cnelc.com/">自动?/a></li><li><a href="http://wlw.cnelc.com/">物联|?/a><a href="http://yjs.cnelc.com/">云计?/a><a href="http://jnhb.cnelc.com/">节能环保</a></li><li><a href="http://wyq.cnelc.com/">E_?/a><a href="http://bpq.cnelc.com/">变频?/a><a href="http://www.ldwahe.live/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a href="http://dydq.cnelc.com/">低压电器</a><a href="http://zgydq.cnelc.com/">高压电器</a><a href="http://dxdl.cnelc.com/">늺늼</a></li><li><a href="http://dlq.cnelc.com/">断\?/a><a href="http://blz.cnelc.com/">遉K?/a><a href="http://dldl.cnelc.com/">电力늼</a></li><li><a href="http://jdq.cnelc.com/">l电?/a><a href="http://dqkg.cnelc.com/">隔离开?/a><a href="http://txdl.cnelc.com/">通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a href="http://yqyb.cnelc.com/">仪器仪表</a><a href="http://wjgj.cnelc.com/">五金工具</a><a href="http://fbdq.cnelc.com/">防爆电器</a></li><li><a href="http://dnb.cnelc.com/">电能?/a><a href="http://ddgj.cnelc.com/">电动工具</a><a href="http://fbd.cnelc.com/">防爆?/a></li><li><a href="http://llj.cnelc.com/">量?/a><a href="http://dggj.cnelc.com/">电工工具</a><a href="http://fbkg.cnelc.com/">防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a href="http://jzdq.cnelc.com/">建筑电器</a><a href="http://dpdsb.cnelc.com/">输配电设?/a><a href="http://dzyqj.cnelc.com/">电子元器?/a></li><li><a href="http://pdx.cnelc.com/">配电?/a><a href="http://byq.cnelc.com/">变压?/a><a href="http://cgq.cnelc.com/">传感?/a></li><li><a href="http://mbkg.cnelc.com/">面板开?/a><a href="http://dljj.cnelc.com/">电力金具</a><a href="http://jcdl.cnelc.com/">集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.ldwahe.live/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>甉|癄Q不接零U,三相甉|可以接三个灯泡吗Q?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q电力工E技术官?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2019/12/16 15:43:08</span><input type="hidden" id="ID" value="100908321"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄Q不接零U,三相甉|可以接三个灯泡吗Q]:三个功率相同且一LQ额定电压ؓ220V的灯泡或其它负蝲Q连成Y形后接在三相380V交流甉|上,完全能正常工作,q种负蝲叫三相对U^衡负载,不接零线Q或叫中性线Q就能保证三相负载的电压?20V对称q?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> 三个功率相同且一LQ额定电压ؓ220V的灯泡或其它负蝲Q连成Y形后接在三相380V交流甉|上,完全能正常工作,q种负蝲叫三相对U^衡负载,不接零线Q或叫中性线Q就能保证三相负载的电压?20V对称q电压。这U情况下Q即便是接上零线Q零U上的电也为零Q也是没有甉|。?</p> <p style="text-indent:2em;"> 我在工地上常接三个照明灯Q用三相늼Q不用零U,三个灯具瓦数必须一Pq接q大늂Q只用三U,另一头三U接一块就行,悬空Q是标准三相星Ş电\?</p> <p style="text-indent:2em;"> 一般不提倡这做法Q在Ҏ环境下,只有三相U,x照明灯的Q可采用串联方式q接两盏灯~三盏灯,我本w就实用q,最好两灯ؓ宜?</p> <p style="text-indent:2em;"> <span>三相甉|在不接零q情况下是可以接三个灯泡的Q但要求三个灯必须是同功率的,而且得采用星型接法?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 星Ş接法的公qZ么没有电,甉|呢?d儿了Qؓ什么进ȝ时候有Q出来就没有了,没有回\呀Qؓ什么三?20电压的线l过负蝲接一起就没有电了呢? </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/32/191224/AD100908611_1.html" target="_blank">甉|癄Q辛保安会见青v省委常委、常务副</a></li><li>· <a href="/text/32/191224/AD100908610_1.html" target="_blank">甉|癄Q电表上的小U灯闪一下是多少度电</a></li><li>· <a href="/text/32/191224/AD100908609_1.html" target="_blank">甉|癄Q供电公司智能防盗、计量的工作?/a></li><li>· <a href="/text/32/191224/AD100908608_1.html" target="_blank">甉|癄Q纯汽܇启动中控制的隄有哪些?</a></li><li>· <a href="/text/32/191224/AD100908607_1.html" target="_blank">甉|癄Q电气安装的七大l成部分Q你知道</a></li><li>· <a href="/text/32/191224/AD100908606_1.html" target="_blank">甉|癄Q家中断路器频繁跳闸Q到底怎么?/a></li><li>· <a href="/text/32/191224/AD100908605_1.html" target="_blank">甉|癄Q不可或~的电厂巡检</a></li><li>· <a href="/text/32/191224/AD100908604_1.html" target="_blank">甉|癄Q别错过Q你们单位的甉|接线图有</a></li><li>· <a href="/text/32/191224/AD100908593_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工常?5条(23-45Q?/a></li><li>· <a href="/text/32/191224/AD100908592_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工常?5条(1-22Q?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/32/191224/AD100908611_1.html" target="_blank">甉|癄Q辛保安会见青v省委</a></li><li>·<a href="/text/32/191224/AD100908610_1.html" target="_blank">甉|癄Q电表上的小U灯闪一</a></li><li>·<a href="/text/32/191224/AD100908609_1.html" target="_blank">甉|癄Q供电公司智能防盗?/a></li><li>·<a href="/text/32/191224/AD100908608_1.html" target="_blank">甉|癄Q纯汽܇启动中控制的</a></li><li>·<a href="/text/32/191224/AD100908607_1.html" target="_blank">甉|癄Q电气安装的七大l成</a></li><li>·<a href="/text/32/191224/AD100908606_1.html" target="_blank">甉|癄Q家中断路器频繁跳闸</a></li><li>·<a href="/text/32/191224/AD100908605_1.html" target="_blank">甉|癄Q不可或~的电厂巡检</a></li><li>·<a href="/text/32/191224/AD100908604_1.html" target="_blank">甉|癄Q别错过Q你们单位的</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/Article/14/191223/AD100908532_1.html" target="_blank">臭氧老化试验׃两大重要pȝ</a></li><li>·<a href="/text/32/191126/AD100907416_1.html" target="_blank">甉|癄Q热式气体质量流量计</a></li><li>·<a href="/text/32/191126/AD100907401_1.html" target="_blank">甉|癄Q涡街流量计与节式</a></li><li>·<a href="/text/32/191125/AD100907361_1.html" target="_blank">甉|癄QHDGB无线高低压电?/a></li><li>·<a href="/Article/9/191025/AD100906034_1.html" target="_blank">_Zpȝ商业成功案例Q佛</a></li><li>·<a href="/Article/15/191024/AD100905983_1.html" target="_blank">甉|癄Q什么是防爆灯?</a></li><li>·<a href="/Article/9/190921/AD100905025_1.html" target="_blank">_U技电表成功案例Q丽</a></li><li>·<a href="/text/32/190920/AD100905014_1.html" target="_blank">甉|癄Q如何修理维护力士乐</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.ldwahe.live/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://www.ldwahe.live/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://www.ldwahe.live/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://www.ldwahe.live/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://www.ldwahe.live/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://www.ldwahe.live/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://www.ldwahe.live/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://www.ldwahe.live/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.ldwahe.live">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.ldwahe.live/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.ldwahe.live/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.ldwahe.live/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.ldwahe.live/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.ldwahe.live/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.ldwahe.live/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.ldwahe.live/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.ldwahe.live/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.ldwahe.live/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.ldwahe.live/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务:<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=3546498967&site=中国工业电器|?menu=yes"><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告合作:<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2190850779&site=中国工业电器|?menu=yes"><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1501456565&site=中国工业电器|?menu=yes"><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1501456565&site=中国工业电器|?menu=yes"><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=928246603&site=中国工业电器|?menu=yes"><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39550999 传真Q?21-59142222 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' href='https://credit.szfw.org/CX20160413018585820112.html' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a href='http://www.sgs.gov.cn/lz/licenseLink.do?method=licenceView&entyId=20120130112634103' target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href='http://www.zx110.org/' target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" href="http://www.miitbeian.gov.cn" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div><script type='text/javascript'>(function(){document.getElementById('___szfw_logo___').oncontextmenu = function(){return false;}})();</script> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { WriteHitNum(); GetReferrerUrl(); }); </script> <a href="http://www.ldwahe.live/"><span class="STYLE1">µ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.xqyqo.com/">多乐彩</a> <a href="http://www.kkacza.icu">11ѡ5ֱ</a> <a href="http://www.ggqgmw.icu">ʱ</a> <a href="http://www.rbsntx.icu">ѩԵnbaȷֱ</a> <a href="http://www.drmsye.icu/">smշĻ̳</a> <a href="http://www.qkrabm.icu/">人ɽׯֻ</a> <a href="http://www.xmzsfz.icu">齫IJ</a> <a href="http://www.rsixko.com.cn">ɽ11ѡ5ǰ</a> <a href="http://www.sigxqc.icu">齫˳ȫ</a> <a href="http://www.webawn.icu">ũʮ</a> <a href="http://www.757646.live/">Ʊָż</a> <a href="http://www.yzollf.icu"></a> <a href="http://www.anjmer.icu">ʡ11ѡ5</a> <a href="http://www.896852.live/">ѹƱƼΥ</a> <a href="http://www.mjzqoz.icu">һaƬ߹ۿ</a> <a href="http://www.hnqktb.icu">3dԤ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>